Press "Enter" to skip to content

การใช้งานในเทคโนโลยีชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์

admin 0

วงจรที่ยืดหยุ่นได้กลายเป็นสินค้าที่ต้องการอย่างมากในเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการใช้งานในเทคโนโลยีชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์จอภาพและหน้าจอซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจว่าวัสดุที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นทำงานภายใต้ความเครียดและความเครียดอย่างไรโดยเฉพาะ

โดยทั่วไปแล้วการออกแบบวงจรที่ยืดหยุ่นนั้นจะเกี่ยวข้องกับชั้นบาง ๆ ที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งเป็นฟิล์มโลหะหรือพอลิเมอร์ซึ่งวางอยู่บนพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่นหนาซึ่งเป็นอิลาสโตเมอร์ที่นิ่มและยืดหยุ่น การบีบอัดชั้นที่แข็งตัวนี้สามารถนำไปสู่การโก่งงอท้องถิ่นด้วยรูปแบบการย่นของไซนัสที่ช่วยให้พื้นที่ผิวส่วนเกินสามารถรองรับได้โดยวัสดุพิมพ์ที่ถูกบีบอัด