Press "Enter" to skip to content

นายกฯญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือนแล้ว

admin 0

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนาน 1 เดือนแล้ว เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาด

นายกรัฐมนตรีอาเบะประกาศต่อที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจโควิด-19 ในวันนี้ที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ว่า ได้พิจารณาแล้วว่าการที่ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วประเทศจะมีผลใหญ่หลวงต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จึงอาศัยกฎหมายมาตรการพิเศษสำหรับโควิด-19 ที่มีการแก้ไขใหม่ มาตราที่ 32 วรรคที่ 1 ขอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงเวลาจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นเวลา 1 เดือน คือวันที่ 7 เมษายนจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม ปีที่ 2 แห่งรัชศกเรวะ นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน หากสามารถลดการติดต่อทางสังคมระหว่างผู้คนลงได้ร้อยละ 70 เป็นอย่างน้อย หรือลดได้ถึงร้อยละ 80 จึงจะมั่นใจได้ว่าการระบาดจะถึงจุดสูงสุดภายในสองสัปดาห์ และจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลง

เว็บไซต์บรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่นหรือเอ็นเอชเค (NHK) รายงานเพิ่มเติมว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุม 7 จังหวัดประกอบด้วยโตเกียว ไซตามะ ชิบะ คานากาวะ เฮียวโงะ โอซากา และฟุกุโอกะ เปิดทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเหล่านี้สามารถดำเนินมาตรการต่าง ๆ ได้เอง ด้านนางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่ากรุงโตเกียวแถลงข่าวขอให้ประชาชนอยู่ในบ้าน หลังจากวันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 80 ราย เธอต้องการยุติการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และต้องขอความร่วมมือจากประชาชน ทางการจะอนุญาตให้ประชาชนออกนอกบ้านไปซื้ออาหาร ยาและไปโรงพยาบาล ขณะที่การขนส่งมวลชนจะยังคงให้บริการตามปกติ