Press "Enter" to skip to content

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองของอังกฤษจะมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโควิด-19

admin 0

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ของอังกฤษ จะทรงพระราชทานพระราชดำรัสขอให้ประชาชนลุกขึ้นสู้เผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองจะทรงมีพระราชดำรัสต่อชาวอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพอังกฤษในวันอาทิตย์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่พระราชวังกล่าวว่า จะเป็นพระราชดำรัสส่วนพระองค์มาก ๆ โดยในพระราชดำรัสที่จะมีการเผยแพร่ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นอังกฤษ หรือ ตรงกับ 02.00 น. เช้าวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทย พระองค์จะตรัสว่า พระองค์ทรงมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะรับมือกับการระบาดแม้ว่าจะประสบความยากลำบากก็ตาม พระราชดำรัส ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ที่ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา จะนับเป็นครั้งที่ 4 ในระหว่างที่ทรงครองราชย์มาเป็นเวลา 68 ปี ที่เป็นพระราชดำรัสในวาระพิเศษนอกเหนือไปจากพระราชดำรัสอวยพรประชาชนในเทศกาลคริสต์มาสปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี สำนักพระราชวังบัคกิงแฮมเปิดเผยว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง จะทรงตรัสเป็นการส่วนพระองค์ขอบใจบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าและเจ้าหน้าที่ในส่วนสำคัญอื่น ๆ ในความพยายามของพวกเขาในภาวะที่เกิดวิกฤติการณ์เช่นนี้ พระราชดำรัสที่ได้มีการบันทึกไว้แล้วที่พระราชวังวินด์เซอร์ ในกรุงลอนดอน พระองค์ยังทรงตรัสว่า ภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเวลาแห่งความยุ่งเหยิงในชีวิตของประเทศอังกฤษ เป็นความวุ่นวายที่นำความโศกเศร้ามาให้กับบางคน และความยากลำบากทางการเงินให้กับหลาย ๆ คนและความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในชีวิตของประชาชนทุกคน นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงหวังว่า หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปแล้วหลาย ๆ ปี ประชาชนจะสามารถมีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการรับมือกับความท้าทายในครั้งนี้ และคนรุ่นหลังจะสามารถกล่าวได้ว่า ชาวอังกฤษในรุ่นนี้มีความแข็งแกร่งไม่แพ้ยุคไหน ๆ