Press "Enter" to skip to content

สิงคโปร์สั่งปิดโรงเรียน-บริษัทส่วนใหญ่

admin 0

นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ สั่งปิดโรงเรียน และห้างร้านต่างๆ พร้อมกำชับให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ในที่พัก หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 120 คน มากที่สุดในวันเดียว ยอดผู้ป่วยสะสม 1,309 คน เสียชีวิต 6 คน

นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ ประกาศเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยการสั่งปิดธุรกิจห้างร้านต่างๆ ชั่วคราว ตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไป ยกเว้นเฉพาะบริการที่มีความจำเป็น เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงพยาบาล ขณะที่โรงเรียนทั่วสิงคโปร์ ก็จะปิดการเรียนการสอนตั้งแต่สัปดาห์หน้า พร้อมกำชับให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัย และหลีกเลี่ยงออกจากบ้าน เว้นแต่จะมีความจำเป็นจริงๆ สิงคโปร์เพิ่งพบผู้ติดเชื้อในวันนี้เพิ่มอีก 120 คน มากที่สุดในวันเดียว ทำให้ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,309 คน เสียชีวิต 6 คน