Press "Enter" to skip to content

Posts published in “idolsmiledental”

การดูแลรักษาสำหรับผู้ที่จัดฟันแบบใสinvisalign อยากยิ้มสวย

admin 0

การดูแลรักษาสำหรับผู้ที่จัดฟันแบบใสinvisalign อยากยิ้มสวย หน้าเรียวยาว ต้องจัดฟัน กลายเป็นความเชื่อในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา หรือไม่เว้นแม้กระทั่งในผู้ใหญ่หลายๆ คน ซึ่งจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการจัดฟันเป็นเพียงแฟชั่นที่เสริมสร้างความน่ารัก สวยงาม ให้กับตนเองเท่านั้น จนลืมนึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดฟัน

การจัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATE แก้ไขปัญหาฟันได้ทุกกรณี !

admin 0

การจัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATE แก้ไขปัญหาฟันได้ทุกกรณี ! เป็นการจัดหันที่นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนการจัดฟันเพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษา ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทำการจัดฟันแล้ว