Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “สุขภาพ”

สุขภาพ : อาการปวดท้องบอกโรคอะไร

admin 0

สุขภาพ : อาการปวดท้องบอกโรคอะไร อาการปวดท้อง อาจเป็นแค่อาการเบสิก แต่อย่านึกว่าเป็นแล้วก็หายไม่อันตราย เพราะ บางรายปวดท้องเป็นประจำแต่ละเลยสุขภาพ ซึ่งจริง ๆ แล้ว อาการปวดท้อง อาจเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายที่ควรจะไปพบแพทย์ได้แล้ว